Address

F.Khoyski 93 AZ1052

Narimanov / Baku

Phone

+994 12 465 84 10

+994 55 455 92 00

E-Mail

info@istek.edu.az

Sendclear

Our lyceums

Narimanov r., F. Khoyski ave., 93 B

(12) 465 40 50 / (55) 455 92 01

narimanovc

Narimanov r., S.Y. Bakuvi st.

(+994 12) 447 51 68 / (55) 455 92 04

ganjlik

Nizami r., C. Nakhchivanski st., 50-A 

(12)  370 5548 / (55) 455 92 02

xalqlar

Khatai r., Ashiq Alasgar st., 1A

(12) 370 67 35 / (55) 455 92 03

ahmedli

14-th estate, 20 Yanvar st. 6

(18)  655 41 64  / (55) 455 92 06

sumgait

Allahverdiyev st. 68

(22) 255 15 12 / (55) 455 92 09

ganja

Abdullayev st. 19 / Lankaran

(25) 255 09 39 / (55) 455 92 11

lank

20 Yanvar st. 12 /Mingachevir

(24) 274 14 88 / (55) 455 92 13

ming

A. Azizbeyov st. 42 / Guba

(23) 335 21 35 / (55) 455 92 08

guba

Khagani st. 16 / Shirvan

(21) 215 01 45 / (55) 455 92 07

shirvan

Haydar Aliyev ave. 100, 6

(20) 235 50 65 / (55) 455 92 10

agdash